FEBI bemutatása

A Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények fenntartója a Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata.
Az Intézmény adatai
Megnevezése:
Rövidített elnevezése:
Székhelye, címe:
Levelezési címe:
Telefonszáma:
E-mail:
Intézmény adószáma
Intézmény törzsszáma
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődei Intézmények
Ferencvárosi Egyesített Bölcsődék
1092 Budapest, Ráday utca 46.
1092 Budapest, Ráday utca 46.
476-0187
intezmenyvezeto@9bolcsi.hu 
15509251-2-43
509251
Intézményünkben 5 bölcsődei részlegben 328 férőhelyen látjuk el a kisgyermekeket.
Az intézmény alapfeladata
A bölcsőde, mint gyermekintézmény a gyermekjóléti alap ellátás része, amely a családban nevelkedő 0-3 éves korú gyermekek számára biztosítja a napközbeni ellátást, szakszerű gondozást, nevelést. A családi nevelést segítve a gyermekek fizikai és érzelmi biztonságának megteremtésével, oda forduló szeretettel, elfogadással, a gyermek kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával hivatott segíteni a harmonikus fejlődést.
A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében, pedig minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés segíti a habilitációt, és a rehabilitációt.
Ha a gyermek évközben betöltötte a 3. életévét, a bölcsődei gondozási-nevelési év végéig maradhat bölcsődében. Amennyiben a gyermek még nem érett az óvodai nevelésre, a 4. életévének betöltését követő augusztus 31-ig tovább gondozható az Intézményben (1997. évi XXXI. törvény 42. §.)
Az étkezés térítési díját és a kedvezményeket az Önkormányzat rendeletben határozza meg. Az étkezési díj 420Ft/nap, ami magában foglalja a gyermek négyszeri étkezését.
Az alapellátásban részesülő gyermekek gondozásáért díjat nem kell fizetni.
A bölcsődei alapellátáson kívül az intézmény kiegészítő tevékenységei, szolgáltatásai:
  • sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása
  • időszakos gyermekfelügyelet
  • házi gyermek felügyelet
  • játékos gyermektorna
  • sószoba működtetése
  • étel érzékeny gyermekek táplálása
Sajátos nevelési igényű gyermekek gondozása
Bölcsődében a sajátos nevelési igényű gyermekek egészséges közösségbe való integrálása önmagában is fejlesztő hatással bír.
Sajátos nevelési igényű gyermekek számáról előnnyel bír az integrált nevelés.
-          megtanulja, hogy ő más
-          konfliktuskezelő stratégiákat sajátít el
-          megtanul harcolni
-          megsokszorozott szociális kölcsönhatások érik
-          társadalmilag elfogadott magatartás-repertoárt sajátít el
-          fejlődik az alkalmazkodó képessége
-          szocializációja magasabb szintet ér el
Ép gyermekek szempontjából az integrált nevelés
-          beépül a másság tapasztalata
-          kialakulnak morális értékek (empátia, segítőkészség, tolerancia)
-          megtanulja az együttműködés más formáit
-          saját egészsége épsége fejlődik
-          elfogadóvá válik
-          önismerete, önértéke erősödik
-          fejlődik az alkalmazkodóképessége
Időszakos gyermekfelügyelet
Azoknak a családoknak nyújt segítséget, akik nem veszik igénybe a bölcsődei alapellátást. A szolgáltatás a más fél éven felüli gyermekek számára kisméretű csoportban az Aprók háza bölcsődében és a Varázskert bölcsődében működik. Maximum heti 5 alkalommal, 8-16 óráig vehető igénybe.

A szolgáltatást térítési díja:


Napi gondozási díj
Napi étkezési díj
Napi térítési díj
összesen
8.00-16.00
1200Ft
420Ft
1620Ft
8.00-12.00
600Ft
420Ft
1020Ft
Házi gyermek felügyelet
A szolgáltatás keretében a gyermekek napközbeni ellátását a szülő, vagy más törvényes képviselő otthonában kisgyermeknevelő biztosíthatja, ha a gyermek állandó vagy időszakos ellátása nappali intézményben nem biztosítható (pl. betegség miatt, vagy iker szülések esetén) és a szülő a gyermek napközbeni ellátását nem vagy csak részben tudja megoldani.
A szolgáltatást térítési díj ellenében lehet igénybe venni, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével.
Sószoba
Három intézményünkben található: a Varázskert, a Pöttyös és az Aprók háza bölcsődében.
A sószoba használata a bölcsődéinkbe járó gyermekek részére ingyenes, melyet a napi rendjükbe építve biztosítunk számukra. Továbbá lehetőség van arra, hogy délutánonként (15.00-17.00 között) a szülőkkel közösen is használhassák. A három bölcsőde vezetőjénél lehet bejelentkezni a szolgáltatás igénybevételére.
Szakmai munkánkat segítő szakemberek
Dietetikus
Minden intézményünk saját főzőkonyhával rendelkezik. A központi és a diétás étlapokat idényszerűen, a korszerű táplálkozás irányelveit figyelembe véve állítja össze a dietetikus, melyet a bölcsőde gyermekorvos hagy jóvá.
Bölcsődei gyermekorvos
A bölcsőde gyermekorvosa hetente látogatja a bölcsődéket és figyelemmel kíséri a gyermekek fejlődését. Betegség esetén tanáccsal látja el a kisgyermeknevelőket, szülőket.
Fogorvosi szűrés évente egyszer történik.
Pszichológus
A kerület bölcsődéiben a gyermekekkel előforduló pszichológiai problémák megoldását segítő szakember végzi. Segítséget nyújt a kisgyermek nevelőknek a fejlődés lélektani esetek megoldásában, valamint a szülők is igénybe vehetik a gyermekekkel kapcsolatos problémáik kezelésében.

Szaktanácsadó 
 
Intézményeinkben dolgozó kollégáink felkészültségét, szakmai továbbképzését szaktanácsadó munkatársunk felügyeli és koordinálja. Ezeket tanácsadással, szakmai látogatásokkal, megfigyelésekkel, szakmai programok ajánlásával segíti elő. A szakdolgozatok nyilvántartási rendszerét és képzési kötelezettségeket figyelemmel kísérése.